Komunikat startowy

Komunikat startowy VIII edycji (roboczy)

1. Organizatorzy

Budowa tras i ogarnianie reszty problemów: Karol Wroński

2. Termin i miejsce imprezy

Impreza odbędzie się 14.07.2019 od około godziny 9 do około 18. Szczegóły lokalizacji startu zostaną podane dzień przed imprezą czyli 13.07.2019 o godzinie 20 i będą rozesłane mailowo do wszystkich zgłoszonych. Tylko zespoły zgłoszone i opłacone w terminie uzyskają informację o miejscu startu. Nie będzie ona podana na stronie i nie będzie możliwości zgłoszenia się na starcie. Organizator nie zapewnia bazy - start i meta znajdują się na świeżym powietrzu.

3. Dojazd

Dojazd z Gdańska transportem publicznym zajmuje około 2 godzin. Powrót będzie wygodniejszy i nieco krótszy. Ze względu na wakacyjne korki na wjazdach do trójmiasta zdecydowanie zalecane jest korzystanie z pociągu. Meta będzie zlokalizowana około 10 km od startu, jest możliwość pokonania tego dystansu środkami transportu zbiorowego i częściowo pieszo. Dla osób, które z różnych powodów muszą dojechać własnym samochodem będzie wskazane miejsce jego pozostawienia oraz sposób dojechania na start i powrotu z mety do parkingu. Wszystkie szczegółowe instrukcje wraz z godzinami odjazdów odpowiednich środków transportu zostaną przesłane w mailu informującym o lokalizacji.
Jeśli ktoś planuje dojazd z okolic innych niż Trójmiasto i chce się dowiedzieć jak wcześnie musiałby wyjechać, czy ma możliwość dojechania komunikacją zbiorową lub ile to zajmie, to przed zgłoszeniem może wysłać maila z zapytaniem.

4. Trasy i mapy

Rywalizacja rozegrana będzie w kategoriach:
  • TK - trasa trudna krótka, około ? km, limit ...,
  • TT - trasa trudna, około ? km, limit ...,
  • BT - trasa bardzo trudna, około ? km, limit .
Trasa trudna krótka, choć niewiele krótsza od trudnej dystansem, będzie miała wyraźnie mniej punktów, co czyni ją znacznie szybszą i łatwiejszą do przejścia. Mapy wszystkich tras będą kolorowe; w skali 1:12500 o aktualności z lat 60-tych. Wszystkie mapy będą modyfikowane poprzez usuniecie lub dodanie wybranych elementów w stopniu odpowiednim do poziomu trudności.

5. Zgłoszenia i opłaty

Zapisy rozpoczną się 01.07.2019 i będą prowadzone przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej do dnia 11.07.2019 do godziny 20. Po tym terminie formularz przestaje działać.
Opłata wpisowa dla osób zgłoszonych przez formularz internetowy wynosi 20 zł za każdą osobę w zespole. Wpisowe należy przelać na konto organizatora:
Karol Wroński 13 1090 1102 0000 0001 2362 1131
w tytule dopisując "Do Źrodełka - wpisowe", podając imiona i nazwiska osób, których wpłata dotyczy i ewentualne zniżki, z których korzystają.
Wpisowe prosimy przelać niezwłocznie po wysłaniu zgłoszenia i nie później niż przed godziną 20 w dniu 11.07.2018. Osoby płacące ostatniego dnia (co oznacza możliwy brak zaksięgowania wpłaty) proszone są o mailowe przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres karol.wronski9(at)gmail.com do 12.07.2019 do 9 rano. Wynika to z faktu, że w piątek rano będą drukowane mapy.
Zespoły na liście startowej bez potwierdzonej wpłaty zostaną w piątek 12.07 o 9 rano skreślone z listy bez możliwości startu. Tylko zgłoszone i opłacone zespoły dostaną mail z lokalizacją miejsca startu.
Osoby zgłoszone ale rezygnujące ze startu proszone są o zgłoszenie tego faktu organizatorom mailowo przed końcem zapisów. W takiej sytuacji nastąpi zwrot całego wpisowego. Osoby zgłoszone i opłacone, które zgłoszą rezygnację później lub w ogóle nie pojawią się na starcie nie uzyskają zwrotu wpisowego.
Dzieci do lat siedmiu mogą startować za darmo jeśli nie pobierają swoich map lub za 5 zł jeśli pobierają mapy. Młodzież do lat 14 korzysta ze zniżki w kwocie 5 zł.

6. Harmonogram zawodów

Początek startów planowany jest około godziny 9. Otwarcie mety nastąpi około 13, a zamknięcie około 18. Szczegółowe godziny zostaną podane w mailu z lokalizacją imprezy.

7. Wyposażenie uczestników

Każdy uczestnik powinien wyposażyć się w kompas oraz trwały środek piszący: długopis lub pisak. Zaleca się posiadanie sprawnego telefonu komórkowego w celu ewentualnego wezwania pomocy lub poinformowania organizatorów o zejściu z trasy. Zaleca się zabrać ze sobą także ręczniki i kąpielówki - na mecie będzie można się wykąpać.

8. Świadczenia startowe

Świadczenia mocno ograniczone ze względów logistycznych. Standardowo mapa niezniszczalna, karta startowa, worki strunowe na kartę oraz naklejki. Ogniska na mecie niestety nie będzie - będziemy zbyt blisko cywilizacji. Dla odważnych na mecie magiczne napoje energetyczne - przecież idziemy Do Źródełka :) W miejscowości sąsiadującej z metą będą sklepy i bary, więc w jedzenie i picie trzeba się zaopatrzyć tylko w zakresie niezbędnym na dojazd i trasę, a na powrót można coś dokupić.

9. Postanowienia końcowe

Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Impreza ma charakter turystyczny, a zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ubezpieczają się we własnym zakresie.
Osoby niepełnoletnie startują w zawodach pod opieką dorosłego. Osoby do 14. roku życia mogą wystartować tylko i wyłącznie pod opieką opiekuna prawnego.
Osoby niepełnoletnie powyżej 14. roku życia startujące bez opiekunów prawnych muszą przedstawić zgodę tych opiekunów.
Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie, jak i odwrotnie, organizator nie odpowiada.

10. Kontakt do organizatorów

Wszelkie pytania można przesyłać mailowo:
karol.wronski9(at)gmail.com .